Contact Us!

Sesja Rady Miejskiej 30 marca br.

Sesja Rady Miejskiej 30 marca br.

Sesja Rady Miejskiej w Lwówku odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 17. 00 w sali...

Bakterie coli w wodociągu

Bakterie coli w wodociągu

Jak czytamy w informacji o ocenie jakości wody, z początkiem marca w wodociągu Chmielinko miało...

Poniedziałek wolności - ponownie

Poniedziałek wolności - ponownie

Dziś w ramach akcji #PoniedziałekWolności przedstawiłem projekt ustawy o o obowiązkowych,...

 • Sesja Rady Miejskiej 30 marca br.

  Sesja Rady Miejskiej 30 marca br.

  poniedziałek, 27, marzec 2017 15:01
 • Wiosna, wiosna, wiosna

  Wiosna, wiosna, wiosna

  wtorek, 21, marzec 2017 08:54
 • Bakterie coli w wodociągu

  Bakterie coli w wodociągu

  wtorek, 21, marzec 2017 08:43
 • drób nadal w niewoli

  drób nadal w niewoli

  wtorek, 21, marzec 2017 08:41
 • Poniedziałek wolności - ponownie

  Poniedziałek wolności - ponownie

  wtorek, 21, marzec 2017 08:35

Sport

loading...

Wiadomości

loading...

Sesja Rady Miejskiej w Lwówku odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 17. 00 w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku ul. Al. E. Sczanieckiej 56.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

2. Stwierdzenie quorum XXX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

4. Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.

7. Interpelacje.

8. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

9. Projektuchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

10. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

11. Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą przy obwodnicy m. Lwówek.

12. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku.

13. Projekt uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

14. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII /163/2016 w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok.

15. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

16. Odpowiedź na interpelacje.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

Jak czytamy w informacji o ocenie jakości wody, z początkiem marca w wodociągu Chmielinko miało miejsce przekroczenie wartości parametru mikrobiologicznego. Wykryto bakterie coli. Pełna treść ogłoszenia w linku: http://bip.lwowek.com.pl/system/obj/5409_Informacja_2017_03_13_Chmielinko_1.pdf

zdj. poglądowe ddwloclawek.pl

Dziś w ramach akcji #PoniedziałekWolności przedstawiłem projekt ustawy o o obowiązkowych, publicznych rejestrach umów zawieranych przez jednostki państwowe.

Projekt ustawy to kontynuacja akcji, polegającej na wysyłaniu próśb do gmin o publikację rejestrów umów cywilnoprawnych zawieranych przez nie z podmiotami zewnętrznymi. Dotychczas wysłałem 515 tego typu pism, a pozytywnie odpowiedziało na razie 7 gmin z województwa mazowieckiego. Wnioski do gmin ze swoich okręgów wysłali także inni posłowie Kukiz'15.

Teraz czas na projekt ustawy. Jej celem jest wprowadzenie obowiązku upublicznienia rejestru umów cywilnoprawnych dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych w ich Biuletynach Informacji Publicznej. W rejestrach tych ujawniane mają być wszystkie informacje na temat zawieranych przez nie umów przede wszystkim strony i wartość przedmiotu umowy.

BANERSTOPWCHMIELINKU

 

wigwam

loading...

Lokalne

loading...