Coroczny Festyn św. Wawrzyńca w Pniewach odbył się 10 sierpnia br. Na terenie Łazienek Miejskich na mieszkańców gm. Pniewy oraz gości czekało wiele atrakcji.

Zawody sportowe, regaty, wystawy oraz występy artystyczne. W organizację, poza władzami samorządowymi i jej jednostkami, zaangażowane były stowarzyszenia z terenu Pniew. Jedno z nich, Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani - Team pl”, przygotowało zabawę pn. „Odjechany rower”. Konkurencja dostarczyła wiele radości i emocji. Roweru do konkurencji użyczyła sołtys Lipki Wielkiej Katarzyna Luch