Drukuj

Czytanie  jest jedną z najważniejszych umiejętności, jakie człowiek nabywa w swoim życiu i na której oparte jest jego funkcjonowanie w społeczeństwie.  W związku z tym tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat uzmysławiać dzieciom potrzebę czytania i wprowadzić ich w piękny i magiczny świat czytanych książek. Bez wątpienia pomaga w tym realizowany przez ZSPiP w Chmielinku program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół. Jak już wcześnie pisaliśmy, tematem projektu jest „Umiejętność czytania w erze cyfrowej celem poprawy nauczania języka ojczystego”, co jest bardzo aktualne oraz bliskie zarówno uczniom jak i rodzicom, nauczycielom.
    Do połowy lutego czytaliśmy i omawialiśmy treść szwedzkiej książki autorki ( tak w Polsce popularnej) A. Lindgren - pt. „Bracia Lwie Serce”.  Refleksje, różnorodne pomysły i efekty pracy oprócz zamieszczenia na blogu oraz stronach społecznościowych zostały zaprezentowane i omówione podczas kolejnej konferencji, jaka tym razem odbyła się w ojczyźnie Pippi Langstrumpf. W pięknej oraz nowoczesnej szkole w Göteborgu gościły dwie nauczycielki z ZSPiP w Chmielinku (M. Bober oraz K. Kudełka),  a także delegacje z pozostałych szkół ( Hiszpanii, Bułgarii oraz Turcji). Szwedzi powitali nas iście po królewsku. Aby uatrakcyjnić konferencję i przybliżyć  pozostałym partnerskim szkołom piękno swojego regionu zorganizowano krótkie wycieczki objazdowe z przewodnikiem. Podczas spotkania oprócz podsumowania pracy ze szwedzką książką poruszano także zagadnienia związane z czytelnictwem w partnerskich krajach. Została również zaprezentowana ostatnia czytana w tym projekcie książka, którą tym razem wybrała szkoła z Turcji. Konferencja zakończyła się ustalaniem terminu kolejnego, ostatniego już  spotkania, jakie będzie miało miejsce w tureckiej szkole w czerwcu oraz wręczeniem upominków symbolizujących partnerskie państwa...