Brama Poznania- poznajemy historię początku polskiej państwowości.

Uczniowie lwóweckiego Gimnazjum w dniu 30 kwietnia udali się do Poznania by zapoznać się z początkami powstawania Państwa Polskiego. Dla uczniów klasy IIb była to realizacja jednego z punktów szkolnego projektu: Poznaj swój kraj.

Kilka słów ze strony www.bramapoznania.pl:
"Zlokalizowana w najstarszej części miasta, nad rzeką Cybiną, w sąsiedztwie katedralnej wyspy, zajmuje specjalnie zaprojektowany kompleks obiektów: modernistyczny budynek główny i zrewitalizowaną Śluzę Katedralną (pozostałość umocnień na Ostrowie zachowaną z czasów pruskiego panowania), które łączy przerzucona nad rzeką kładka. Budynek główny przecina charakterystyczna szczelina, która kieruje wzrok zwiedzającego na najstarszą w Polsce katedrę.
Realizacja przedsięwzięcia Bramy Poznania ICHOT to pomysł na zaprezentowanie niedocenionego dotąd i niedostatecznie znanego dziedzictwa kulturowego Ostrowa Tumskiego w taki sposób, aby instytucja i jej otoczenie spełniały oczekiwania współczesnych turystów. Historia Ostrowa Tumskiego w Poznaniu istotna jest bowiem nie tylko, z oczywistych względów, dla miasta, ale w sposób szczególny dla całego kraju – to tutaj wznosił się najpotężniejszy gród księcia Mieszka I, pierwszego historycznego władcy Polski, i miejsce to związane jest z początkiem polskiej państwowości."

Organizatorką wyjazdu była Pani Małgorzata Brych przy współpracy z Paniami Anną Lobą i Katarzyną Luch.

 

Zdjęcia KLIKNIJ