Rozmowa z kandydatką na burmistrza MiG Lwówek Katarzyną Luch.

gminalogotyp

- Pani Katarzyno, kilka słów o sobie proszę.

-Mam 42 lata. Jestem inżynierem budownictwa. Urodziłam się i wychowałam w gm. Lwówek, w Pakosławiu.Ukończyłam Politechnikę Poznańską oraz studia podyplomowe Master in Construction Management. Jestem żoną oraz matką dwójki dzieci: syn Wiktor, lat 14 oraz córka Liwia, lat 12.  Znajomi mówią o mnie „kobieta w działaniu”, ponieważ cały czas jestem w coś zaangażowana - kolejna akcja, kolejny projekt...

-No właśnie, często można Panią zobaczyć w trakcie różnych wydarzeń w gminie. Czym się Pani społecznie zajmuje?

-Myślę, że pewne wzorce wynosi się z domu. Moi rodzice, jak tylko pamiętam, zawsze udzielali się społecznie. To i mnie się udzieliło. Podejmuję różne inicjatywy na rzecz szkół w naszej gminie,  dbam o rozwój mojej miejscowości, zawsze służę pomocą zaprzyjaźnionym sołtysom i stowarzyszeniom. Współtworząc portal internetowy, dbam o informację dla mieszkańców.

Jako przewodnicząca Rady Rodziców SP Lwówek robię wszystko by poprawiać warunki nauki i bezpieczeństwa dzieci, by szkoła sprzyjała ich indywidualnemu rozwojowi. Ostatnim sukcesem jest remont boiska przy szkole. Dzięki współpracy rodziców i szkoły udało się zebrać na ten cel 15 tys. zł. Teraz uczniowie bezpieczniej spędzają czas między lekcjami. Istotną sprawą  jest również wypracowanie systemu, który rozwiąże problem ciężkich tornistrów. Mam na to pewne pomysły. Dążę do tego by szkoła była nowoczesna, bezpieczna, przyjazna uczniowi, by zaciekawiała swoją ofertą. We wszystkich tych działaniach wspiera mnie mąż, rodzina, przyjaciele i znajomi. Za co serdecznie im dziękuję.

-A sołectwo?

-Jestem sołtysem, w zasadzie sołtyską, w Lipce Wielkiej. To tu kiedyś mój tata był kierownikiem gospodarstwa należącego do SKR-Lwówek. Teraz ja tu mieszkam. Jako sołtyska położyłam nacisk na dwa aspekty. Pierwszy to powstanie miejsca tzw. centrum biesiadno-rekreacyjnego: biesiadnik, boisko, plac zabaw. Dzięki temu dzieci nie muszą siedzieć na przystanku autobusowym a dorośli zyskali miejsce wspólnych spotkań. Drugi aspekt to jednoczenie mieszkańców wokół ogólnych spraw ważnych dla naszej miejscowości. Spotkania, dyskusje, wspólna praca, wypracowywanie wspólnie decyzji, czyli tzw. społeczeństwo obywatelskie.

-Skąd Pani czerpie na to wzorce?

-Od kilku lat współpracuję z Fundacją Batorego oraz Szkołą Liderów z Warszawy. Biorę udział w ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór. Twoja  gmina jest Twoja - Działaj, Zrządzaj,Współdecyduj! To jedno z jej sztandarowych haseł. U podstawy natomiast leży przekaz informacji oraz poszanowanie decyzji mieszkńców. W mojej miejscowości wprowadziłam kilka nowych kanałów informowania. SMS-y o zebraniach, gazetka oraz profil facebookowy. Duży nacisk kładę na wspólny podział funduszu sołeckiego.  Ostatnich kilka miesięcy poświeciłam problematyce konsultacji społecznych. Niestety w naszej gminie z tym tematem nie jest dobrze. Głos mieszkańców rzadko jest brany pod uwagę. To też trzeba zmienić.

-Na portalu infolwowek.pl też można poczytać artykuły Pani autorstwa...

-Piszę o różnych wydarzeniach z terenu, często swoją pracą je wspieram. Uczestniczę w większości posiedzeń Rady Miejskiej, dlatego informuję o działaniach i decyzjach władzy. Nie zawsze jej się to podoba, bo kto widział by „głośno mówić”, że jeden z ważniejszych podatków obciążających mieszkańców w trakcie kadencji wzrósł o 111 %?

-Kandyduje Pani na burmistrza bo...

-uważam, że gmina Lwówek zasługuje na rozwój. Jest sporo aspektów ważnych dla mieszkańców, których obecna władza, skupiona się na walkach między sobą, nie zauważała. Mieszkańcy potrzebują miejsc pracy, bezpiecznych dróg, bezpiecznych szkół, nowoczesnej edukacji, dostępnej służby zdrowia, o to chcę zadbać.

-Na co w pierwszej kolejności chciałaby Pani położyć nacisk...

-na pozyskanie inwestycji dających nowe, stałe stanowiska pracy, na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości rodzinnej oraz na wzmocnienie szkół. W nowym rozdaniu unijnych pieniędzy, jak zapewnia Minister Oświaty, są środki dla małych szkół. Trzeba z nich skorzystać.

Oczywiście sukcesywnie poprawiać stan infrastruktury komunikacyjnej – drogi, chodniki, ścieżki rowerowe i kontynuować program Odnowy Wsi. Bardzo istotny jest dla mnie również temat konsultacji społecznych. Kontrowersyjne inwestycje nie mogą powstawać bez akceptacji mieszkańców. Decyzje zebrań wiejskich powinny być realizowane. To mieszkańcy wiedzą lepiej co trzeba u nich zrobić.  Mieszkańcy w ostatnim okresie wnieśli ogromny wkład w poprawę wyglądu swoich miejscowości, za to należy im się uznanie i dalsza pomoc.  Po to własnie jest władza by pomagać w takich działaniach a nie przypisywać sobie wszystkie ich zasługi w chwili przecinania wstęg.

Podstawowe hasła programowe mojego komitetu to: Rodzina. Edukacja. Praca. Szczegółowy program  można znaleźć na profilu facebookowym Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Luch – Przyjazna Gmina, a także na stronie www.infolwowek.pl.

Zapraszam na wybory

 

KWW Katarzyny Luch - Przyjazna Gmina.