Mieszkańcu

Twoja gmina jest Twoja ! Działaj, Zarządzaj, Współdecyduj!

Dostępność radnych i burmistrza oraz przejrzystość ich działań to podstawy dla nas.

Wysłuchamy Was i pomożemy realizować Wasze decyzje.

Masz Głos, Masz Wybór!
KWW Katarzyny Luch – Przyjazna Gmina

 

Rodzina – każda rodzina by spokojnie żyć potrzebuje bezpieczeństwa, dlatego by wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy

:-bezpieczną drogę – poprawę stanu dróg gminnych i powiatowych, budowę chodników i ścieżek rowerowych,

-bezpieczne miejsca publiczne – monitoring miejski i wiejski,
- poprawę jakości usług medycznych poprzez wprowadzenie zasad konkurencyjności,

- utworzenie programu dla senirów – na kształt uniwersytetu III wieku
-wsparcie jednostek OSP, służb mundurowych najbliższych mieszkańcom,

Edukacja – dobre podstawy to warunek przyszłych sukcesów dzieci.
- nie zamkniemy żadnej szkoły,

-wprowadzimy do szkół nowoczesne technik nauczania, nowoczesne narzędzi edukacyjnych,
- będziemy promować nauczania poprzez doświadczenie, a nie poprzez odtwarzanie wiedzy,

-poszerzymy ofertę zajęć pozalekcyjnych,

- rozwiążemy problem „ciężkich tornistrów” poprzez zakup drugiego kompletu podręczników oraz wprowadzanie e-booków.
-zadbamy o bezpieczną przestrzeń wokół dzieci – bezpieczna droga do szkoły: chodniki, przejścia dla pieszych, poprawa stanu technicznego szkół i boisk przyszkolnych,
- zadbamy o zajęcia w świetlicach wiejskich, o ogólnodostępne place zabaw i boiska w każdej wiosce,
Praca – aby każda rodzina mogła godnie i spokojne wychowywać dzieci oraz aby te dzieci po ukończeniu edukacji miały po co wracać w rodzinne strony musimy zadbać o stałe stanowiska pracy.
- Priorytetem naszego komitetu jest intensyfikacja działań w kierunku znalezienia inwestorów tworzących nowe, stałe stanowiska pracy.
-Wsparcie małej przedsiębiorczości poprzez preferencyjne stawki podatków lokalnych,
- pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalny, jako sposobu walki z bezrobociem,

- szczególną pomoc w tworzeniu rozwiązań dającym dodatkowy dochód rolnikom posiadającym niewielkie gospodarstwa.

Szczególną opieką chcemy objąć rozproszone obszary wiejskie, gdzie często w trudnych warunkach (błoto, śnieg, brak chodników i utwardzonych dróg) dzieci przemierzają po kilkaset metrów a nawet kilka kilometrów na przystanek autobusu szkolnego.

-Proponujemy zwiększenie ilości przystanków szkolnych oraz
poprawę dróg i dojść do nich.

Natomiast w celu poprawy gospodarowania nieczystościami płynnymi utworzenie programu dopłat do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rzetelne zajęcie się odwodnieniem Lwówka .

Mieszkańcu

Twoja gmina jest Twoja ! Działaj, Zarządzaj, Współdecyduj!

Dostępność radnych i burmistrza oraz przejrzystość ich działań to podstawy dla nas.

Wysłuchamy Was i pomożemy realizować Wasze decyzje.

Masz Głos, Masz Wybór!
KWW Katarzyny Luch – Przyjazna Gmina