Macie dość tematu wyborów? Nic Was to nie obchodzi? Sądzicie, że nie macie na to wpływu?
Nic bardziej mylnego! To Wy za to płacicie! To wy ponosicie konsekwencje! To Wy możecie to zmieniać!

Wracając do tematu.
Do wyborów poszliśmy przeświadczeni, że można oddać tylko jeden głos na każdej karcie , bo inaczej głos będzie nieważny. I tu zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Jak się okazało jeśli oddamy więcej głosów, ale stawiając je na jeden komitet, czyli listę to głos jest jak najbardziej ważny. Głosy oddane na jeden komitet są zaliczane kandydatowi, którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w pierwszej kolejności.
Zgłosiły się do nas osoby, które zaznaczyły, że jeśli świadomie chcąc oddać nieważny głos, już na pierwszej stronie by zaoszczędzić przeglądania całości chciałyby zakreślić dwa lub więcej osób w przekonaniu że oddają głos nieważny popełniłyby błąd. Niestety ich głos okazałby się ważnym i w ten sposób nieświadomie poprawiłyby wyniki PSL.. Można więc przyjąć, że osoby chcące oddać nieważne głosy zostały wprowadzone w błąd przyczyniając się nieświadomie do sfałszowania wyników wyborów. Oddały one ważne głosy na tych na których głosów oddać nie chciały.