16 marca.2015 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie odbyła się kolejna edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, ukazanie wkładu Wielkopolan w odzyskanie niepodległości oraz rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią. W konkursie udział wzięli uczniowie reprezentujący ZSiP Brody, SP Lwówek- Oddział Grońsko, ZSPiP Posadowo, ZSPiP Pakosław i ZSPiP Zębowo. Uczestnicy musieli wykazać się, nie tylko znajomością najważniejszych wydarzeń związanych z przebiegiem powstania na Ziemi Lwóweckiej i w Wielkopolsce, ale także znać bohaterów lokalnych.

Czytanie  jest jedną z najważniejszych umiejętności, jakie człowiek nabywa w swoim życiu i na której oparte jest jego funkcjonowanie w społeczeństwie.  W związku z tym tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat uzmysławiać dzieciom potrzebę czytania i wprowadzić ich w piękny i magiczny świat czytanych książek. Bez wątpienia pomaga w tym realizowany przez ZSPiP w Chmielinku program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół. Jak już wcześnie pisaliśmy, tematem projektu jest „Umiejętność czytania w erze cyfrowej celem poprawy nauczania języka ojczystego”, co jest bardzo aktualne oraz bliskie zarówno uczniom jak i rodzicom, nauczycielom.