Czy Piotr Długosz zrealizował swoje najważniejsze priorytety przedwyborcze w mijającej kadencji? Czy mówił prawdę? Czy jego pomysły miały sens? Czy kpił sobie z nas, czy nie wiedział co mówi?

Co stara się nam powiedzieć przed kolejną kadencją?

Uwaga, materiał może nieco poruszyć!

Minęła kadencja, w której Piotr Długosz był burmistrzem MiG Lwówek. Zestawiamy więc Wam jego przedwyborcze deklaracje z roku 2010 i obietnice w kontrze do rzeczywistości jaka nas obecnie otacza.

 

 

 

 

Nagranie 1, rok 2010:

 

{music}nagrania/nagranie1{/music}

 

1/ od 0:15min (...) Zwiększyć dochody gminy poprzez wprowadzenie preferencji inwestycyjnych dla firm, proszę Państwa i to jest dla naszego komitetu wyborczego podstawowy punkt, którym chcemy się zająć i na który poświęcę trochę więcej czasu (…) Na dzień dzisiejszy proszę Państwa żeby nasza gmina przestała być, tak jak niektórzy tu mówią noclegownią i po prostu już senioratem musimy dla tej gminy kupić minimum 100, 150, 200 ha ziemi. I to jest bezwzględny obowiązek. Jeżeli ktoś tego nie uczyni w tym okresie, to chcę tu zaznaczyć, że 31 maja 2011 roku mija okres ochronny na kupno ziemi przez cudzoziemców. Od tego czasu grunty nasze rolne i nie tylko rolne po prostu no poszybują, znajdzie się więcej klientów. Nadal jako przyszły burmistrz i jako kandydaci na radnych chcemy, chcemy ten temat doprowadzić do końca. Te grunty które są po lewej i prawej stronie w kierunku Grońska, złożyć agencji propozycję taką nie do odrzucenia, że chcemy kupić. Chcemy także, chcielibyśmy także kupić te grunty które są od krzyżówki Posadowsko-Konińskiej w kierunku Pniewskiego lasu (...)   Bez tego zabiegu obojętnie kto będzie burmistrzem, bez tego zabiegu nasza gminna po prostu nie ujedzie, (…)naszym priorytetem, naszego komitetu i moim jest przede wszystkim inwestycja w zakup gruntów pod park przemysłowy.

   Stan na rok 2014 – gruntów nie zakupiono, priorytetowe zadanie nie zostało zrealizowane, nawet nie zostało zapoczątkowane! [przyp. red.]

2/ od 4:35 min. (...) część gruntów agencji rolnej skarbu państwa nadal figuruje na terenie naszej gminy, takim gruntem który jest w środku, w centrum miasta Lwówka to jest jak my to nazywamy stary park i dyrekcja byłej Stadniny Koni Posadowo. Ten teren jest nadal Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Zamierzam wskazać cel społeczny i ten grunt przejąć bez wydawania złotówki (…) tym celem społecznym tak jak na komitetecie żeśmy ustalili jest (…) spowodowanie czy wybudowanie domu dziennego pobytu seniorów, może dalej uda nam się zrobić tak jak w Łężeczkach takie osiedle dla rencistów, emerytów, którzy no no potrzebują innego mieszkania, całodobowej opieki . I te miejsce jako ten stary park obecnie zaniedbany gdzie te nasze symboliczne gapy mają miejsce, miejsce do gnieźnienia i rozrodu no po prostu przywrócić no miastu przywrócić do funkcjonowania. (…)

   Stan na rok 2014 – gruntów gmina nawet nie przejęła, a cóż dopiero mówić o wybudowaniu domu. [przyp.red]

3/ od 6:20 min. Jest też w tych konkurencyjnych ugrupowaniach ten punkt, tylko oni go dopisali w ostatnim momencie. My od samego początku naszej kampanii mówimy jasno, musimy dla terenu gminy kupić 100, 200 hektarów ziemi. Zaciągniemy kredyt, jest to kredyt, który się bardzo szybko spłaci . Z tego względu, że my sprzedając te powierzchnię pod przedsiębiorstwa, pod inwestycje, ta firma od gminy musi ten grunt kupić, także będą wpływy do budżetu.

   Stan na rok 2014 – nie ma zakupionych gruntów, nie ma wpływów do budżetu. [przyp. red.]

4/od 7:00min.(..) zrobimy wszystko żeby przyspieszyć budownictwo jednorodzinne, takim wytyczeniem działek, zmianą planu zagospodarowania przestrzennego , zmniejszeniem opłaty adiacenckiej ,bo to też blokuje, blokuje ruch na poziomie działek budowlanych, i tu na pewno z mojej strony będzie priorytet w tych tematach, dlatego że bez tych nowych podatków jako gmina finansowo nie ujedziemy. A obciążać już istniejące firmy, już istniejące gospodarstwa domowe no po prostu mija się z celem bo społeczeństwo coraz bardziej będzie się zubożać.

   Stan na 2014 – co prawda opłatę adiacencką zmniejszono, ale podatek od gruntów pod budownictwo mieszkaniowe wzrósł w trakcie kadencji o ponad 111 % !!!, od budynków mieszkalnych o 15 % , od pow. budynku pod działalność gospodarczą o 20 %. O innych wzrostach podatków można poczytać tu:http://infolwowek.pl/index.php/news/item/927-jak-nam-w%C5%82adza-podnosi%C5%82a-podatki.html[przyp. red]

 

Nagranie 2, rok 2010:

 

{music}nagrania/nagranie2{/music}

 

1/ od 1:35 min. (…) Lokowanie inwestycji proekologicznych. (...) mam tu na myśli rozbudowę kanalizacji, (…) od 2:25min.- także to jest to o czym też myślimy, proekologiczna gmina. Na pewno, na pewno też będziemy bardzo dużą uwagę zwracać na te wsie, na które się nie załapie ten program na pomoc w budowie przydomowych oczszczalni ścieków.(...) Wspaniale by było jakby na terenie gminy można było ściągnąć jakąś bioelektrownie, biogazownie(...) na pewno w tych tematach będziemy, będziemy, będziemy tu dużo pracować(...)

   Stan na 2014 – mieszkańcy nie otrzymali żadnego wsparcia w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. [przyp.red]

2/ od 3:40min.(...) pomoc gospodarstwom rolnym w korzystaniu z pomocy unijnej . (…) Ja jestem tym prekursorem (…) nadal mam zamiar dla rolników, dla małych przedsiębiorstw, dla rzemieślników, stworzyć specjalną komórkę na bazie tych pracowników, którzy są w urzędzie gminy (…), którzy pomogą wypełnić ten wniosek, którzy pokierują do urzędów, żeby sprawnie pozałatwiać i zdobyć te fundusze (…) W tym temacie każdy obywatel który będzie chiał skorzystać z tych funduszy taką pomoc w urzędzie otrzyma.

   Stan na 2014 rok – nie ma w urządzie żadnej „komórki” pomagającej mieszkańcom w pozyskiwaniu dotacji unijnych. [przyp.red]

3/ od 5:50min. (...)Należy poprawiać infrastrukturę, infrastrukturę obiektów szkolnych (…) jednak proszą się jeszcze pewne sprawy dla bezpiecznego funkcjonowania tych obiektów i na pewno to będziemy, będziemy robić. Na pewno w swoich działaniach będziemy wspierać dyrektorów, żeby jak najwięcej pisali projektów dla dzieci i młodzieży żeby zabezpieczyć młodzież na zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, (…) żeby ten zabepieczyć naszą młodzież, żeby też po lekcjach miała ciekawe zajęcia i mogła się dokształcać (…)

   Stan na rok 2014 – zamknięta szkoła w Grońsku, stan części szkół pozostawia wiele do życzenia, o środki na poprawę bezpieczeństwa trzeba się latami szarpać z urzędem, zajęcia pozalekcyjne? - ocenę pozostawiamy rodzicom [przyp.red]

 

Nagranie 3, rok 2010:

 

{music}nagrania/nagranie3{/music}

 

1/ od 2:50 min. - (...)No i przede wszystkim proszę państwa , to jest też może mało istotna rzecz, ale w moim, naszym mniemaniu   musimy wypromować naszą miasto i gminę Lwówek jako miasto najlepsze dla inwestycji. No trudno – darmo, trzeba zainwestować w media, trzeba zainwestować w tablice informacyjne, trzeba upiększyć nasze wjzady i to zarówno od strony Pniew jak od strony, od strony Nowego To, od strony Nowego Tomyśla, musi to być tablica widoczna, musi być przyjazna dla tego kto jedzie obwodnicą, żeby się zastanowił, może drugim razem wjedzie, zobaczy nasze miasteczko, może mu się spodoba, może zainwestuje (…)

Stan na 2014 rok – jak widać żadnego inwestora nie „zuroczyły” przyjazne tablice i ,,upiększone wjazdy” na wjeździe do miasta. Może to jednak nie wystarcza by wypromować gminę jako miejsce przyjazne inwestorom lub jest to zbyt mało istotna dla Piotra Długosza rzecz. [przyp.red.]

Na koniec:

A co możemy przeczytać w obecnym oświadczeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Ziemi Lwóweckiej podpisanemu przez pełnomocnika Krzysztofa Gaja? Komitetu który wystawia Piotra Długosza na stanowisko Burmistrza?

(…) Nasz komitet skupia w swoich szeregach osoby, dla których dobro gminy jest najważniejsze.(...) Skupiamy w swoich szeregach ludzi, dla których dobro publiczne jest ważniejsze od własnych interesów i ambicji.(...) Pan Piotr Długosz, w kadencji 2010-2014, dał się poznać mieszkańcom jako osoba dynamiczna, która nie unika realizacji nawet najcięższych zadań.(...) Nigdy nie zapomina o tych, którzy naszej pomocy potrzebują najbardziej. Jest osobą wrażliwą na ludzką krzywdę.(...) Naszą dewizą jest hasło: życzliwość , kreatywność i skuteczność(...).

(..) Nie dejmy się zwiećś ludziom Którzy krzyczą: ,,STOP” i ,,NIE”, bo ,, wszystko co robią inni jest złe”.

W naszej ocenie mamy wyraźną informację, że społeczne sprzeciwy przeciwko inwestycjom i działaniom, które w ocenie mieszkańców zagrażają ich zdrowiu, życiu czy mieniu będą dyskredytowane, a ich opinie mogą być ignorowane. [przyp.red]