Powołanie stałych komisji Rady Miejskiej, Budżet na 2015 rok, powstanie chlewni w Zębowie oraz żwirowni w Chmielinku to główne tematy sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 grudnia.

Obszernym tematem sesji był budżet na 2015 rok.
Dochody: 31 123 409,00 zł
Wydatki: 30 279 269,00 zł

Wydatki z podziałem: bieżące 26 275 666,00 zł co stanowi 86,78%, majątkowe 4 003 603,00 zł co stanowi 13,22% razem – 30 279 269,00 zł

Zakres zadań inwestycyjnych obejmuje szereg drobnych przedsięwzięć zaplanowanych głównie w ramach funduszu sołeckiego. Większe zadania to: budowa kanalizacji deszczowej w Lwówku ul. Słoneczna – 630 336,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej Grońsko i Komorowo, kwota 664 717,00 zł; budowa kanalizacji w Zębowie – 1 200 000,00 zł; budowa drogi gminnej Linie – Zębowo kwota 200 000,00 zł; budowa drogi gminnej w Zgierzynce – 300 000,00 zł. ( więcej na zdjęciach)

Zadłużenie gminy na dzień 01-01-2015 wynosi 12 440 680,00 zł (tj. ok. 40 % dochodu budżetowego)Wynagrodzenie burmistrza.
Ze względu na rozpoczęcie kadencji podejmowano również uchwałę dot. wynagrodzenia burmistrza MiG Lwówek. Utrzymano wysokość wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie tj. wynagrodzenie zasadnicze – 5850,00 zł plus dodatek funkcyjny 1600,00 zł plus dodatek specjalny1490,00 zł plus dodatek za staż pracy (1% wyn. zasadniczego za każdy rok stażu pracy np. przy 20 latach stażu pracy będzie 20% z 5850,00 zł = 1170,00 zł)

Chlewnia w Zębowie i żwirownia w Chmielinku.
Bardzo istotnym tematem poruszonym na sesji a dotyczącym budynków po RSP Zębowo jest plan uruchomienia tam chlewni. W odpowiedzi burmistrz przedstawił wstępne plany inwestora, który złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Ma tam być uruchomiona hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w ilości jak deklaruje burmistrz 1500 szt. rocznie.
Radny Robert Stępiński wyraził obawy mieszkańców dotyczące transportu jaki będzie się odbywał z planowanej w Chmielinku żwirowni. Przykłady uciążliwości żwirowni i transportu ciężkiego związanego z tą działalnością są powszechnie znane.

(Nie)darmowy internet gminny.
Darmowy internet tak jak darmowe podręczniki dla pierwszoklasistów. My, obywatele musimy sobie uświadomić, że nie ma nic za darmo. Za podręczniki musiał zapłacić rząd. A czy rząd generuje jakieś „swoje” pieniądze? Nie, rząd zarządza naszymi, czyli obywatela pieniędzmi. Podobnie z „darmowym” gminnym internetem. Mówi się: zapłaciła Unia. A skąd Unia ma pieniądze? Inwestycja internetu dla ok 200-stu wykluczonych cyfrowo na terenie gminy Lwówek została oddana w grudniu 2014. Beneficjenci mimo, że projekt ma wiele ograniczeń sukcesywnie zaczęli z niego korzystać.
Jak dowiedzieliśmy się na ostatniej sesji dostawcą internetu do sieci została znana lwówecka firma Strowgernet dostarczająca już internet w naszej gminie. Umowę podpisano na rok na kwotę 32 400,00 zł. Pieniądze pochodzić będą z naszego budżetu, zatem za korzystanie z „darmowego” internetu zapłaci lwówecki podatnik.