Podczas sesji Rady Miejskiej w wolnych głosach i wnioskach Przewodniczący Rady Piotr Przewoźny nie dopuścił do głosu wszystkich zgłaszających się osób. Był wśród nich przedstawiciel stowarzyszenia Głos Chmielinka, któremu przewodniczący odmówił odczytania oświadczenia. Stowarzyszenie wysłało więc do nas, z prośbą o publikację, swoje stanowisko. Jest w nim wyjątkowo istotna informacja. Oto jego treść:

Stowarzyszenie Głos Chmielinka Chmielinko 29.04.2015r
Chmielinko 27
64-310 Lwówek

Przewodniczący Rady Miejskiej Lwówka

Pan
Piotr Przewoźny
Radni MiG Lwówek

Burmistrz stosując grę pozorów po raz kolejny zlekceważył wolę mieszkańców Chmielinka jasno i precyzyjnie wyrażoną zarówno podczas zebrania wiejskiego jak i dyskusji publicznej, zdecydowanie sprzeciwiającej się budowie farm wiatrowych. Uważamy, że farmy zlokalizowane są zbyt blisko miejscowości. Argumentacja na tak "poziomie gimnazjalnym"
jakiej użył w swoim rozstrzygnięciu Burmistrz, w sposób ewidentny preferuje opinie tzw."lobby wiatrakowego" a także interes inwestora. Już samo przesłanie wniosków i uwag lokalnej społeczności do opracowania firmie "ITP" ze Skórzewa, która nota bene wykonała opinię środowiskową na zamówienie Burmistrza dla farmy "Chmielinko II" ,zamiast niezależnym ekspertom np. Politechniki Poznańskiej lub Wrocławskiej świadczy wg nas o wyraźnie tendencyjnym stanowisku Burmistrza w tej sprawie. Burmistrz z bezwzględną determinacją dąży do przeprowadzenia uchwały pozwalającej na budowę farm wiatrowych biorących w kleszcze Chmielinko. Odrzuca wszelkie racjonalne argumenty przeciwników budowy turbin wiatrowych w tym opracowania Polskiej Akademii Nauk, Najwyższej Izby
Kontroli i społeczne protesty.

Publikujemy projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 29 kwietnia br.
W lutym został złożony wniosek o publikację projektów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gm. Lwówek, jednak Urząd odpowiedział, że nie ma możliwości technicznych (??) zatem my zamieszczamy na naszym portalu.

Kolejna bomba ekologiczna w Gminie?

Czy gmina Lwówek to jedno wielkie wyrobisko, wysypisko śmieci i zlewnia ścieków? Czy zrobienie w tej gminie zatrutego, śmierdzącego, księżycowego krajobrazu to coś na co musimy się przygotować? Czy tego właśnie muszą spodziewać się tutejsi mieszkańcy i ich dzieci?