Szkodliwe wiatraki*

Po kilku miesiącach eksploatacji mikroturbiny wiatrowej w miejscowości Karlino (woj. zachodniopomorskie), łatwo wyliczyć, że inwestycja zwróci się po… ponad 900 latach!wiatrak01

„17 stycznia [2014 roku] zwróciłem się z pytaniem do burmistrza Karlina na temat mikroturbin, które już zostały zainstalowane na terenie gminy Karlino. Pytania dotyczyły między innymi kosztu tych inwestycji i jakie ilości energii mamy z tych turbin. W odpowiedzi burmistrza na zadane pytania czytamy: koszt inwestycji mikroturbiny postawionej przy szkole w Karlinie to 516.162,67 zł, dofinansowanie 410.797,61 zł, ilość wytworzonej energii od 18 listopada 2013 roku do 28 stycznia 2014 roku – 370 kWh, czyli około 5 kWh dziennie” – pisze do „Najwyższego Czasu!” wzburzony Bogdan Piłkowski, radny Karlina. Oznacza to, że przyjmując średni koszt 1 kWh na 0,3 zł, turbiny wyprodukowały prąd o wartości 111 zł, a wkład własny gminy zwróci się po około… 190 latach. Biorąc po uwagę koszt całej inwestycji – zwróci się ona po… ponad 900 latach! I to w sytuacji, gdyby nie było innych kosztów, jak bieżące utrzymanie wiatraków czy podatki. Niestety istnieje coś tak absurdalnego, jak wymyślone przez nudzących się biurokratów tzw. zielone certyfikaty, czyli dotacje za wyprodukowanie energii m.in. z wiatru, co powoduje, że rachunek ten przedstawia się nieco inaczej.

W dniu 24 czerwca 2015 r. grupa mieszkańców miasta Lwówka (woj. wielkopolskie) złożyła wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie lokalizowania na terenie gminy siłowni wiatrowych.

Inicjatorzy dążą do przeprowadzenia głosowania, w którym mieszkańcy będą mieli możliwość zdecydowania czy są za tym, aby odległość poszczególnych budowli siłowni wiatrowych nie była mniejsza niż 3 kilometry od strefy zabudowy mieszkaniowej. Następnego dnia po złożeniu wniosku, zgodnie z ustawą o referendum lokalnym, ze składu Rady Miejskiej w Lwówku została powołana doraźna komisja, której celem ma być zbadanie poprawności wniosku mieszkańców. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 30 czerwca 2015 r.