Contact Us!

Jak chytry głupiego, czyli ścieżka rowerowa Miedzichowo- Lwówek- Chełmno.

Już za kilka dni kolejna sesja. Na rozgrzewkę proponujemy zatem echa sesji poprzedniej. Jak prawie...

Sesja

Sesja

Sesja Rady Miejskiej w Lwówku, odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. o godz. 17.00 w sali...

Ścieżka rowerowa - kolejny budowlany bubel?

Ścieżka rowerowa - kolejny budowlany bubel?

Potrzeby budowy ścieżek rowerowych nikt nie kwestionuje, jednak ich jakość oraz utrzymanie...

Na podwyżki dla panów i to z datą wsteczną jest, na remont kanalizacji by nie zalewało ludu już nie.

Na podwyżki dla panów i to z datą wsteczną jest, na remont kanalizacji by nie zalewało ludu już nie.

Na podwyżki dla panów i to z datą wsteczną jest, na remont kanalizacji by nie zalewało ludu...

Remont skrzyżowania nadciąga - niestety tylko w 1/2.

Remont skrzyżowania nadciąga - niestety tylko w 1/2.

  Jak dowiedziałam się od radnego Czarkowskiego, który rozmawiał z Panią kierownik...

 • Jak chytry głupiego, czyli ścieżka rowerowa Miedzichowo- Lwówek- Chełmno.

  środa, 27, wrzesień 2017 18:47
 • Sesja

  Sesja

  środa, 27, wrzesień 2017 18:43
 • Ścieżka rowerowa - kolejny budowlany bubel?

  Ścieżka rowerowa - kolejny budowlany bubel?

  sobota, 16, wrzesień 2017 08:28
 • Na podwyżki dla panów i to z datą wsteczną jest, na remont kanalizacji by nie zalewało ludu już nie.

  Na podwyżki dla panów i to z datą wsteczną jest, na remont kanalizacji by nie zalewało ludu już nie.

  sobota, 15, lipiec 2017 12:26
 • Remont skrzyżowania nadciąga - niestety tylko w 1/2.

  Remont skrzyżowania nadciąga - niestety tylko w 1/2.

  sobota, 15, lipiec 2017 12:19

TBB

Sport

loading...

Wiadomości

loading...

Nowy wymiar matematyki prezentuje Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lwówku. Zdaniem jej członków, radnych: Andrzeja Jędrzejczaka, Jana Trzybińskiego oraz Piotra Wojciechowskiego nie można stwierdzić by drzewa zostały obcięte niezgodnie z przepisami. Ponieważ przepisy o ochronie przyrody jasno wskazują, że ogłowienie (przycięcie) korony drzewa, bez specjalnego zezwolenia, nie może przekraczać 30% wielkości korony, komisja przychyla się do tezy, że przycięto je nie przekraczając 25%.

d4 d1 

Czytelniku zerknij na zdjęcie abyś wiedział ile to 25%! Tego w szkole się nie nauczysz! Na zdjęciach, dla porównania, drzewa nieprzycięte, stojące w pobliżu tych, po korekcie 22-25%. Na filmie w komentarzu można obejrzeć scenki z serialu ,,Lwówecki fantasy”.

Z opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku wynika, że członkowie komisji patrząc na zdjęcie nie mogli stwierdzić, że przycięcie koron przekroczyło 30% objętości, co zarzucał radny Czarkowski. Wnioskować można, że radni przyjmują stwierdzenia urzędnika miejskiego, Jana Kulusa, odpowiedzialnego za zlecenie i odbiór prac, który powiedział, że jego zdaniem obcięto korony o 22 %. Natomiast zdaniem właściciela firmy wykonującej prace, pana Wachowiaka obcięcie oscyluje w granicach 25%. Radny Czarkowski stoi na stanowisku, że tyle z tych koron pozostało.

Cała ta sprawa pokazała słabość Komisji Rewizyjnej jako organu kontrolnego. Komisja powinna działać niezależnie. Tu jawnie, radny Wojciechowski, przyznając, że nie ma wiedzy w omawianym temacie, prosząc o ekspertyzę urzędnika, przeciwko któremu pośrednio skierowane są zarzuty. Ponadto jako wiążące bierze się też pod uwagę opinie zleceniobiorcy usługi, podmiotu przeciwko któremu także kierowane są zarzuty. Zakrawa to na paranoję.

Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa statut miasta. W nim czytamy: „Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu,(...)”

I to tyle jeśli chodzi o rzetelność w działaniach lwóweckiej władzy

Sesja Rady Miejskiej w Lwówku odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 17. 00 w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku ul. Al. E. Sczanieckiej 56.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

2. Stwierdzenie quorum XXX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

4. Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.

7. Interpelacje.

8. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

9. Projektuchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

10. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

11. Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą przy obwodnicy m. Lwówek.

12. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku.

13. Projekt uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

14. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII /163/2016 w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok.

15. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

16. Odpowiedź na interpelacje.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

BANERSTOPWCHMIELINKU

 

wigwam

loading...

Lokalne

loading...