Contact Us!

Zębowo A i Zębowo B?

Zębowo A i Zębowo B?

Poproszono nas o udostępnienie zdjęć jednej z dróg w Zębowie. Czyż to nie ta ulubiona...

,,I zostało to spierdolone”- powiedział sekretarz Maciej Piechowiak.

Radny jest spoza rady. Zalewani mieszkańcy mówią. Pozostali radni choć przez...

Burmistrz Lwówka na celowniku CBA.

Burmistrz Lwówka na celowniku CBA.

W związku z przeprowadzoną niedawno kontrolą Najwyższej Izby Kontroli w lwóweckim urzędzie...

Złożyłam wnioski do powiatu.

W lutym, podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Nowotomyskiego złożyłam wnioski w...

Masz coś do wypiaskowania?

Masz coś do wypiaskowania?

Pojazd, maszynę, elewację, cegły w piwnicy, silos, most? Podoba ci się styl rustykalny? Drewno ma...

 • Zębowo A i Zębowo B?

  Zębowo A i Zębowo B?

  sobota, 17, marzec 2018 16:16
 • ,,I zostało to spierdolone”- powiedział sekretarz Maciej Piechowiak.

  sobota, 17, marzec 2018 16:12
 • Burmistrz Lwówka na celowniku CBA.

  Burmistrz Lwówka na celowniku CBA.

  środa, 14, marzec 2018 08:35
 • Złożyłam wnioski do powiatu.

  środa, 14, marzec 2018 08:32
 • Masz coś do wypiaskowania?

  Masz coś do wypiaskowania?

  środa, 14, marzec 2018 08:30

Sport

loading...

Wiadomości

loading...

Jeśli chcesz aktywnie uczestniczyć w wyborach samorządowych 2018 proponujemy współpracę z Kukiz15.
Zainteresowanych zapraszamy na stronę www.samorzadyzkukizem.pl

Wyjazd do Medjugorie - Mostar - Makarska Riviera
- zapisy do końca lutego.
Ilość miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Sesja Rady Miejskiej w Lwówku odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali M G O K w Lwówku, Al. E. Sczanieckiej 56.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Lwówku .
2. Stwierdzenie quorum XL sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
4. Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.
7. Interpelacje.
8. Projekt uchwały w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek
9. Projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w gminie Lwówek.
10. Projekt uchwały w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2018 rok.
11. Projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
12. Projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok:
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały dot. budżetu na 2018 r.,
b) opinia z wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady,
c) dyskusja.
13. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII /163/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
14. Projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
15. Odpowiedź na interpelacje.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

BANERSTOPWCHMIELINKU

 

wigwam

loading...

Lokalne

loading...